La forquilla

El pollastre

Imprimeix

Cambrer! ¿Digui senyor? ¿En podria courà una mica mes el pollastre? ¡se m'està menjant l'amanida.