Imprimeix

En Pepet entra en un forn i pregunta al forner.

 Senyor, ja a sortí el pa.

Si.

En Pepet li pregunta:

I quina hora tornarà.